Prijava

Obrazac za dostavu podataka (ODP1) dužne su kvartalno u elektronskom obliku ispuniti sve pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnosti u svezi sa zapošljavanjem, te za tu djelatnost posjeduju dozvolu Ministarstva rada i mirovinskog sustava.