Prijava

Obrazac za dostavu podataka (ODP1) dužne su polugodišnje u elektronskom obliku ispuniti sve pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnosti u svezi sa zapošljavanjem, te im je za tu djelatnost Ministarstvo rada i mirovinskog sustava izdalo dozvolu/potvrdu.